Pædagogikken

Fri Leg

Barnet har altid leget. Leg er et urgammelt fænomen, som barnet altid har brugt til at lære sig selv og verden at kende. Børn leger fordi det er sjovt, ikke fordi de skal lære noget. De finder sammen og leger, bygger venskaber og sociale relationer uanfægtet af pædagogens tilstedeværelse.

Børn bruger legen til at fordøje de oplevelser som de samler sammen blandt andet gennem efterligning. Gennem legen får barnet erfaringer ved at udforske og afprøve, barnet lære sig selv at kende, og langsomt udvikles barnets selvbevidsthed – det barnet ved om sig selv, selvværd.

I den frie leg bruger barnet sig selv, alt hvad barnet ved og hvad det kan. I samspillet med omgivelserne drager barnet ubevidste erfaringer ind i legen.

Alle oplevelser og erfaringer er i første omgang råmateriale. For at barnet skal kunne bruge dette materiale skal det forvandles og udvikles. I denne proces får barnet en indre mulighed til at fordøje, organisere og integrere det i sig selv.
I barnets leg i naturen lægges et solidt grundlag for den senere udvikling af den matematiske og naturvidenskabelige verden. Viden om tyngdekraft, geometriske figurer, tidsfornemmelse, kendskab til forskellige materialer, tal, vægt, orden og systemer indlæres gennem erfaring og afprøvning. Forskellige naturlige materialer som træ, sten, vand, sand og ler, men også forskellige planter, insekter og andre dyr indbyder til udforskning og sammenligning. Barnets læring bygger på at gentage og afprøve mange gange, at være sig selv i centrum og få erfaringer med fysiske lovmæssigheder som hvorfor og hvad er tungt, vådt, koldt og varmt.

Vi taler med børnene om begreber og deres erfaringer. Alle disse ubevidst intellektuelle færdigheder gemmes og huskes og kan senere omsættes til den store begrebsverden.