Det Praktiske

Priser

Børn i alderen 1 – 2 år:

2.600,- kr. pr. måned.

Reel pris er 8315 kr. pr. mdr. i 12 måneder
Tilskud fra Horsens kommune er 5.715,- kr. pr. mdr.

Sådan betales der:
I indbetaler 8315 kr. d. 1. i hver måned til vores konto. Samtidig indsætter Horsens kommunen et tilskud på 5.715,- på jeres Nemkonto

NB: tilskuddet kan i andre kommuner variere fra Horsens.

 

Børn i alderen 3 – 6 år:

1.850,- kr. pr. måned.

Reel pris er 4.976 kr. pr. mdr. i 12 måneder
Tilskud fra Horsens kommune er 3.126 kr. pr. mdr.

Sådan betales der:
I indbetaler 4.976 kr. d. 1. i hver måned til vores konto. Samtidig indsætter Horsens kommunen et tilskud på 3.126,- på jeres Nemkonto

NB: tilskuddet kan i andre kommuner variere fra Horsens.

 

Weekendpasning;

500,- kr. pr. barn pr. weekend.

En weekendpasning er fra lørdag kl 12.00 til søndag kl 12.00

Der gives søskenderabat fra 2. barn på 250 kr. pr barn

 

Udmeldelse:;

Udmeldelse kan ske fra begge sider med en måneds varsel fra d. 1. i måneden.

 

Manglende betaling:;

Ved manglende betaling, vil pasningsaftalen kunne opsiges uden yderligere varsel.

Inddrivelse af det skyldige beløb, ved manglende betaling, vil kunne medføre yderligere omkostninger for Dem, idet sagen uden yderligere varsel vil blive overgivet til inkasso.

Priserne er gældende for 2017